Shytone.nl | onderhoud... |
Ga naar de homepage van Shytone.nl!

Under construction...

Zoals je inmiddels al hebt gezien zijn we druk bezig om Shytone.nl te vernieuwen. Eindelijk geschikt voor mobiele devices, een hoop nieuwe kaarten, mogelijkheden om te delen met social media & e-mail en een nieuw uiterlijk van de site.

Nog eventjes geduld...

Om dit voor elkaar te krijgen is veel tijd nodig om teksten te schrijven, foto's te maken en kaarten te ontwerpen. We hopen dan ook dat je nog eventjes geduld hebt tot we deze pagina hebben gevuld met nieuwe gratis Shytone (dieren) kaarten.

In de tussentijd kun je hier klikken om naar het overzicht te gaan van alle thema's met kaarten, om een andere kaart te versturen of te delen via social media. Kom je snel weer terug voor nieuwe kaarten? Bedankt!


Groeten,
Het Shytone Team


Open your heart with a Shytone card!

Check onze Facebookpagina!

Heb je een profiel op Facebook? Neem dan eens een kijkje op onze Facebookpagina en check & deel de nieuwste gratis Shytone kaarten & e-cards!

Andere kaarten zoeken!

Zoek hier naar andere leuke gratis kaarten & e-cards van onze collega kaartensites:
Tot ziens op Shytone.nl!
home  :  links  :  privacy  :  copyrights  :  sitemap

Open your heart, with a Shytone card!  :  © 2022